صنایع برنز شعاع لایت

لوستر ژرویرا - کد L6

لوستر ژرویرا - کد L6

لوستر 6 شاخه (با شاخک مابین)، لاله خورشیدی شامپاینی، آویز شصتی شامپاینی

لوستر برنزی دو طبقه ایتالیا - کد L5

لوستر برنزی دو طبقه ایتالیا - کد L5

لوستر برنزی 8 شاخه (12 شعله)، تعداد شاخه‌های موجود: 6 و 8 شاخه

لوستر برنزی ایتالیا - کد L4

لوستر برنزی ایتالیا - کد L4

لوستر برنزی 6 شاخه (موجود: 3، 8 و 10 شاخه)، لاله چاپی ایرانی، آویز برگی شامپاینی

لوستر کاپری دو لامپ - کد L3

لوستر کاپری دو لامپ - کد L3

لوستر (2*5) 10شعله، 5 شاخه دو لامپ

لوستر کاپری دو طبقه - کد L2

لوستر کاپری دو طبقه - کد L2

لوستر 14 شاخه (22 شعله)، لاله خورشیدی شامپاینی، آویز برگ شامپاینی

لوستر کاپری سه طبقه - کد L1

لوستر کاپری سه طبقه - کد L1

لوستر 26 شاخه (46 شعله)، لاله خورشیدی شامپاینی، آویز برگی شامپاینی