" />">

صنایع برنز شعاع لایت

لوستر مازیار دو طبقه - کد L13

لوستر مازیار دو طبقه - کد L13
لوستر 8 شاخه (12 شعله)، تعداد شاخه‌های موجود: 6، 8 و 10 شاخه
لاله خورشیدی شامپاینی
آویز برگی شامپاینی
نوع آبکاری: طلا