" />">

صنایع برنز شعاع لایت

لوسیتر زئوس - کد L12

لوسیتر زئوس - کد L12
لوستر 8 شاخه، تعداد شاخه های موجود: 6، 8 و 10 شاخه
آویز شصتی شامپاینی
نوع آبکاری: آنتیک