" />">

صنایع برنز شعاع لایت

لوستر برنزی پرسپولیس دوبل - کد L8

لوستر برنزی پرسپولیس دوبل - کد L8
لوستر برنزی 6 شاخه (12 شعله)، تعداد شاخه های موجود: 6، 8، و 10 شاخه
لاله خورشیدی شامپاینی
آویز شصتی
نوع آبکاری: طلا