" />">

صنایع برنز شعاع لایت

لوستر برنزی پرسپولیس - کد L7

لوستر برنزی پرسپولیس - کد L7
لوستر برنزی 6 شاخه، تعداد شاخه‌های موجود: 6، 8 و 10 شاخه
لاله خورشیدی شامپاینی
آویز شصتی شامپاینی
نوع آبکاری: آنتیک