" />">

صنایع برنز شعاع لایت

لوستر کنار سالنی امپراطور - LK1

لوستر کنار سالنی امپراطور - LK1
کنار سالنی 6 شاخه تک و دوبل (معادل 10 شعله)
لاله والتر آلمان
آویز برگی شامپاینی
نوع آبکاری: آنتیک