" />">

صنایع برنز شعاع لایت

قطعات فورج دایکاست ریختگی برنجی

قطعات فورج دایکاست ریختگی برنجی
انواع ستون و سوراهی در طرح ها و سایزهای مختلف